Eğitim Programımız

  • Özgün bir programdýr.
  • Bilim ve sanat temellidir.
  • Çocuk merkezlidir.
  • Yaratıcılık ön plandadır.
  • Çocuklarda, ilgi, merak ve araştırma isteklerini artırmayı ve geliştirmeyi hedefler.
  • Aile katılımı önemlidir.
  • Çocuğun çok yönlü gelişimi esastır.
  • 2-6 yaş grubu için, Türkiye'nin her yerinde uygulanabilir bir programdır.
  • Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunar.
  • Tüm gruplara yoğun yabancı dil etkinliği içeren bir programdır.